Historien

Kaptajn liste:


Periode og   Navn

1927 - 1937 Thorsen Hansen

1937 - 1939 Ivar Hansen

1939 - 1964 Hans Hansen

1964 - 1970 Andreas Petersen

1970 - 1985 Christian Thomsen

1985 - 2002 Johannes Nicolajsen

      2002 - ?   Jan Jespersen

 

HistorienOm Visby Frivillig Brandværn


Visby Frivillige Brandværn blev stiftet Tirsdag d. 15-2-1927. Efter at man i Visby havde været udsat for en større brand i efteråret 1926. Da brændte Visby Kro, Visby Smedje samt 3 beboelseshuse der lå på række. Det kommunale brandvæsen kunne ikke stille noget op, da det materiel de havde, var i en forfærdelig stand. Så det var nytteløs at prøve og bekæmpe branden. De eneste der var til at bekæmpe ildebrande var tvungne brandsvende, som blev udvalgt af  sognerådet. Så motivationen har bestemt ikke været på toppen.


På den stiftede generalforsamling, var der fremmødt 30 personer, og der blev valgt en bestyrelse bestående af: 


Titel Navn Erhverv

Brandmester Thorsen Hansen Guldsmed

Sprøjtefører Thor Hansen Smed

Stigefører Hans Nielsen Skomager

Sekretær / Kasserer Paul Houlrich Væver

Redskabsmester Frederik Simonsen Landmand


Bestyrelsen sad på valg i 1 år. Der blev indført kontingent for medlemmerne:


                                   2,00 kr. for aktive/ pr. år.

                                   1,00 kr. for passive/ pr. år.


Der blev vedtaget at holde et møde med sognerådet angående tilskud til en ny sprøjte m.m.


D. 24-5 1927 blev der afholdt møde, hvor der blev besluttet at Visby Frivillige Brandværn skulle indmelde sig i Sønderjydsk Frivillige Brandværnsforbund. Brandmester Thorsen Hansen uddelte hjelme og bælter til de aktive medlemmer ved samme lejlighed.


Derudover kunne Thorsen Hansen meddele, at man havde modtaget en indbydelse til 45 års jubilæumsfest i Højer frivillige brandværn d. 12-6. Der meldte sig 25 ud af 30 mand til festen. (det kan man kalde opbakning)

Brandkassen (forsikringsselskabet) havde givet tilsagn om 500,00 kr. til en ny sprøjte.

Der skulle holdes 2 årlige øvelser sammen med de tvungne brandsvende.

Medlemmerne skulle selv betale for deres bluser, indtil tilskuddet blev bevilliget af sognerådet.


I 1938 fik Visby Frivillige Brandværn anskaffet sig en sprøjte, der skulle læsses på en hestevogn for at transporteres til brandstedet.


Senere blev det lidt mere moderne (årstal ubekendt) og man fik anskaffet en pumpe, der havde drivkraft fra en personbil, der blev løftet op på nogle ruller med de trækkende hjul og dermed drev pumpen. På daværende tidspunkt havde værnet til huse i sprøjtehuset ved Visby forsamlingshus, hvor det står den dag i dag, og bruges som læskur ved busstoppestedet.

I 1949 indgik sognerådet en aftale med Falck Tønder om hjælp ved større brande, dog skulle Visby stille med min. 20 mand. Det var mange set i forhold til byens størrelse.


I 1952 fik Visby Frivillge Brandværn en brugt D.K.V. pumpe som var resterne af en torpedobåd, tyskerne havde efterladt på Ærø efter krigen. Den blev monteret på et understel fra en kanon, også fra krigen. De fik en trailer, som var brugt til kanonkugler, fra flyvestation Skrydstrup, som blev benyttet som slangetender. Dette materiel blev trukket af en traktor, lastbil eller andet disponibelt trækkraft, så som håndkraft.


Ved kommunesammenlægningen i 1970 indgik Visby Frivillige Brandværn sammen med Bredebro Frivillige Brandværn fælles vedtægter for de to værn, med Bredebro som hovedværn. Samarbejdet med Falck i Tønder ophørte. Brandstationen bliver flyttet til en gammel traktorgarage i Nørby, som derefter er blevet bygget om til en rigtig brandstation. Visby fik deres første udrykningskøretøj, en Fiat 338 kassevogn med en ny VW påhængssprøjte bagefter.


I 1983 blev Fiat'en udskiftet med en VW LT 35, samtidig fik værnet af Hartmann Tønder skænket en brugt påhængssprøjte (til låns).


I 1987 blev stationen udvidet med depot, kontor og større samlingslokaler.


Ved den årlige generalforsamling den 22.11.2002 blev der valgt ny kaptajn. Johannes Nicolajsen valgte at gå af efter 17½ år på posten. Han er stadig være aktivt medlem af det frivillige brandværn i Visby. Hans efterfølger blev og er Jan Jespersen. Han fungerede inden som depotmester i 4½ år. Ny depotmester blev Kaj Jespersen.


Den 19. juni 2003 blev den 20 år gamle VW LT 35 skiftet ud med en Ford Transit HRE (Hurtig Respons Enhed). Samme år blev der indført nyt alarmsystem, og i samme forbindelse blev personsøgerne udskiftet i værnet.


I år 2007 fik vi større slukningsområde i forbindelse med kommunesammenlægningen, herved er vi kommet til at arbejde sammen med Løgumkloster Frivillige Brandværn, Højer Frivillige Brandværn udover Bredebro Frivillige Brandværn som vi i forvejen har et nært samarbejde med.


Efteråret 2007 fik vi ved hjælp fra trygfonden, anskaffet en iltkuffert (HAT-kuffert) til håndtering af tilskadekomne på et skadested.


I foråret 2008 blev de gamle orange indsatsdragter udskiftet, til nye sorte indsatsdragter.


I sommeren 2009 blev de gamle brandhjelme udskiftet til nye Gallet hjelme


I efteråret 2010 fik vi 2 nye røgdykkerapparater, lige efter fik vi nye digitale personsøgere. Samt nyt digitalt radiosystem


I efteråret 2014 påbegyndte vi byggeriget på vores nye brandstation hvor der bliver plads til begge brandbiler i garagen og masser af plads til manskabet. Vi er flytette  ind  den. 1. Juni 2015 i vores nye brandstation og så ved årets slutning nermede  vi os en STOR ændring.


Den. 01-01-2016   blev vi rykket over i den nye organisation "Brand & Redning Sønderjyland fra det gamle "Tønder Brandvæsen". så idag er Brand & Redning Sønderjylland et selskab bestående af beredskaberne fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Vi har ialt 29 frivillige brandværn og 3 falck-stationer, som skal servicere de 3 kommuner ved brand og lignende..

Brand & Redning Sønderjylland dækker et areal på 2.922 kvadratkilometer, servicerer 152.880 borgere med 32 brandstationer og ca. 950 brandmænd og beredskabsfrivillige.