Uddannelse

Uddannelsen


Indledning

Alle brandmænd i Danmark skal gennemgå den samme uddannelse, hvad enten der er heltidsansatte, deltidsansatte, frivillige eller værnepligtige. Uddannelsen er lovpligtig og indholdet er fastsat af Beredskabsstyrelsen. Den samlede brandmandsuddannelse består af flere forskellige uddannelsesmoduler, som tilsammen varer cirka 250 timer.


Generelt

Uddannelsen af brandmænd i kommunerne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tinglev og Tønder foregår i et uddannelsesfællesskab. Brandmandskabet bliver uddannet sideløbende med deres almindelige arbejde, hvilket betyder at der udelukkende afvikles uddannelse om aftenen og i weekends.


1. Grunduddannelsen

Hvert forår afvikles der en grunduddannelse, hvor alle nye brandmænd skal deltage. Grundforløbet består af flere fag, hvor brandmandskabet lærer grundlæggende færdigheder, for at kunne bistå arbejdet på brandstedet. Samlet er grundforløbet på cirka 70 timer

 


o    Livreddende førstehjælp


o    Organisation af redningsberedskabet


o    Kendskab til indsatsledelse og ordremodtagelse


o    Arbejdet på brandstedet


o    Arbejdsteknik og sikkerhed


o    Forbrændingsteori


o    Slukningsteknik


o    Materiellære


o    Pumpelære


o    Slangeudlægninger


o    Brug af stiger


o    Rensning ved akutte uheld med farlige stoffer


o    Knob og stik


o    Radiolære


o    Stress og psykiske belastninger


Forløbet afsluttes med en prøve. Når uddannelsen er gennemgået kan brandmanden indgå, som hjælper eller i hold på forskellige pladser i udrykningen, men kan endnu ikke udføre fx røgdykning, kemikaliedykning og redningsopgaver.

Hvert efterår afvikles der en uddannelse i ”Håndtering af Tilskadekomne”, hvor brandmandskabet lærer avanceret førstehjælp til tilskadekomne ved ulykker. I denne uddannelse indgår bl.a. anvendelsen af tekniske hjælpemidler til førstehjælp. Denne uddannelse varer cirka 20 timer.

2. Funktionsuddannelsen

I det efterfølgende efterår påbegynder brandmanden sin funktionsuddannelse. Funktionsuddannelsen er den endelige og fuldt gyldige brandmandsuddannelse, hvor brandmanden opnår alle kompetencer på manuelt niveau. Funktionsuddannelsen varer cirka 150 timer.

 


o    Forbrændingsteori


o    Slukningsteori og teknik


o    Ventilation


o    Slangeudlægninger


o    Pumpebetjening


o    Røgdykning


o    Brandforløb og overtændinger


o    Specielle brande som fx væsker, bil, skorsten, silo, landbrug, fly, tog og skibe


o    Følgeskadebekæmpelse


o    Redning ved store skader


o    Redning af dyr


o    Afstivning af sammenstyrtningstruede bygninger


o    Udfrielse af fastklemte i motorkøretøjer


o    Udfrielse af fastklemte fra maskiner


o    Udfrielse af fastklemte fra sammenstyrtede bygninger


o    Opskæring af væltede træer


o    Akutte uheld med farlige stoffer


o    Kemikaliedykning


Forløbet afsluttes med en eksamen. Når hele uddannelsen er gennemgået kan brandmanden deltage i udrykninger på alle pladser og kan løse alle opgaver selvstændigt eller i hold.


Vedligeholdelsesuddannelse

Brandmandsuddannelsen skal vedligeholdes. Dette foregår ved 12 obligatoriske øvelser, afviklet på brandstationerne. Typisk har hver station sig egen faste ugedag til dette.Holdlederuddannelsen

Til hver station er der tilknyttet det nødvendige antal holdledere. Holdlederen er mandskabets leder under indsatsen. Han varetager mandskabets sikkerhed og sørger for at opgaverne bliver løst, efter indsatslederens ønske. I det daglige er det også holdledere der afvikler de obligatoriske øvelser.


Holdlederuddannelsen varer i alt 6 uger og foregår på Beredskabsstyrelsens skoler.